USB đầu đọc thẻ nhớ chép nhạc..giá hạt dẻ

15.000

USB đầu đọc thẻ nhớ chép nhạc..giá hạt dẻ