Monkey Junior – Tiếng Anh Cho Trẻ Mới Bắt Đầu (Gói 1 Năm)

Thông tin sản phẩm: Kho từ vựng khổng lồ của 6 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới với 8 chương trình học;

• Các audio chuẩn bản xứ

; • Lộ trình học bài bản áp dụng các phương pháp Giáo dục sớm giúp bé bắt đầu học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.