Monkey Junior – Tiếng Anh Cho Trẻ Mới Bắt Đầu (Gói 1 Năm)

Thông tin sản phẩm: Kho từ vựng khổng lồ của 6 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới với 8 chương trình học;

• Các audio chuẩn bản xứ

; • Lộ trình học bài bản áp dụng các phương pháp Giáo dục sớm giúp bé bắt đầu học ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.

Gọi ngay
0772277368